Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Gołańcz Pomorska

Podpisano oficjalne umowy dotyczące realizacji projektu zatytułowanego jako „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Gołańcz Pomorska, Gmina Trzebiatów” w biurach Urzędu Miejskiego w Trzebiatowie. Wykonawcą zadania jest przedsiębiorstwo, które wygrało przetarg na realizację tego projektu.

Gmina Trzebiatów została obdarowana funduszami przeznaczonymi na modernizację infrastruktury drogowej w miejscowości Gołańcz Pomorska. Całkowity koszt tej inwestycji wyniesie 4 305 000 zł, z czego dofinansowanie na ten cel to kwota 2 676 000 zł. Projekt ten nawiązuje do typu zadania o nazwie „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”.

Realizacja tego zadania jest częścią większego planu, którego celem jest wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową małej infrastruktury. Włącza to również działania związane z inwestycjami w energię odnawialną i oszczędzanie energii. Ten plan jest elementem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Wszystkie te działania są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.