Powrót kontrowersyjnego planu budowy masztu telekomunikacyjnego przy ulicy Ogrodowej

Kwestia planowanej konstrukcji masztu komunikacyjnego na ulicy Ogrodowej w Kołobrzegu, pomimo kilkuletnich debat i sprzeciwów, ponownie wraca do dyskusji publicznej. Problem ten jest obecny w naszej agendzie od pięciu lat – pisaliśmy o tym już w roku 2019, a jeszcze w marcu 2021 roku podzieliliśmy informację, że inwestor zdecydował się odstąpić od tego zamierzenia. Jednakże, niecały rok później temat powrócił na tapetę, mimo że powiat odmówił wydania decyzji budowlanej w roku 2022. Wbrew przeciwnościom, inwestor nie rezygnuje z planów. Dowodem na to jest najnowszy wniosek, który trafił do Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu.

Co więcej, mieszkańcy protestujący przeciwko tej kontrowersyjnej inwestycji staną teraz przed jeszcze większym wyzwaniem, ze względu na zmiany w przepisach prawa. Aby skomplikować sytuację jeszcze bardziej, okazało się, że właściciele nieruchomości w bezpośrednim sąsiedztwie masztu nie byli informowani o tych planach.

Chcąc poznać aktualny stan sprawy, skierowaliśmy zapytanie do Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu. W odpowiedzi otrzymaliśmy informację, że „21 października 2021 roku, inwestor złożył wniosek dotyczący budowy stacji bazowej telefonii komórkowej P4 – konstrukcji o planowanej wysokości 25,3 metra, a także towarzyszącej infrastruktury zasilającej na działce o numerze 119/6, obręb 13 przy ul. Ogrodowej w Kołobrzegu. Z powodu niezgodności w dokumentacji projektowej, wnioskodawca został zobowiązany do ich usunięcia. Mimo uzupełnienia dokumentacji, projekt nadal nie spełnia wymogów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, co skutkowało odmową wydania pozwolenia na budowę przez starostę kołobrzeskiego 11 lutego 2022 roku. Pomimo odwołania się inwestora od decyzji odmownej do Wojewody Zachodniopomorskiego, 6 kwietnia 2022 roku decyzja starosty została utrzymana” – wyjaśniła Marlena Wachowska, rzecznik starosty.