Trzebiatowski Ratusz: Rewitalizacja wieży i zabytkowego zegara na horyzoncie

Wieża Ratusza w Trzebiatowie, znana ze swego zabytkowego zegara, jest na progu gruntownej rewitalizacji. Po jej zakończeniu planuje się również przywrócić do działania naprawiony mechanizm starego zegara.

Dzisiaj, w trzebiatowskiej siedzibie władz miejskich, odbyło się uroczyste podpisanie umowy na przeprowadzenie prac remontowych i rewaloryzacyjnych dotyczących wieży zegarowej ratuszowej. Projekt jest wsparty finansowo przez Rządowy Program Odbudowy Zabytków, który pokryje 66,32% kosztów przedsięwzięcia.

Zadanie tego kalibru powierzono firmie ANDBUD DOHO DESIGN SP. Z O.O. z siedzibą przy ulicy Torowej 27 w Trzebiatowie. Totalna wartość brutto oferty wynosi 753 872,41 zł. Wykonawca ma obowiązek przekazać prace końcowe do odbioru nie później niż 04.12.2024 r.

Planowane działania obejmują m.in.: walkę z grzybami i owadami, które są technicznymi szkodnikami drewna, przez impregnację specjalnym środkiem; naprawę brakujących elementów, włączając odtworzenie oryginalnej długości i przekrojów; renowację uszkodzonych fragmentów i przywrócenie ich pierwotnej formy oraz funkcji, a także usunięcie dodatków pochodzących z remontu przeprowadzanego w latach 1994-1996. Dodatkowo, firma ma za zadanie skorygować pionowe ustawienie słupów konstrukcji, zabezpieczyć ją przed degradacją spowodowaną przez grzyby i owady, a także chronić przed ogniem. Planowany jest również szereg innych działań, które zostały określone w programie prac konserwatorskich i restauratorskich.