Barbara Nowacka, minister edukacji, zachęca do zrezygnowania z ocen na rzecz nowoczesnego systemu szkolnego

Barbara Nowacka, obecna minister edukacji, podczas swojej wizyty w Kołobrzegu w poniedziałek, wyraziła swoje poparcie dla nowatorskiego systemu szkolnego, który eliminuje tradycyjne oceny cyfrowe i obowiązkowe prace domowe. Szkołę Podstawową nr 9 w Kołobrzegu określiła mianem „specjalnej” i „innowacyjnej”, doceniła fakt, że implementacja tego systemu odbyła się tu już trzy lata temu.

Szkoła ta jest nieco mniejsza – liczy tylko 138 uczniów – jednak to nie przeszkadza jej w dążeniu do ciągłego unowocześniania. Nowacka podkreśliła, że rodzice są zadowoleni z nowego systemu, który zamiast bezosobowej oceny cyfrowej dostarcza im informacji o postępach oraz ewentualnych brakach u dziecka. Oceny cyfrowe są często postrzegane jedynie jako narzędzie pozwalające na porównanie dziecka do innych uczniów, nie mówiąc nic o rzeczywistym poziomie jego wiedzy.

Podczas konferencji prasowej Nowacka zwróciła uwagę, że zmiany te zostały pozytywnie przyjęte przez całą społeczność szkolną. Wioletta Skowyra, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 9 w Kołobrzegu, dodała, że wprowadzane zmiany były procesem stopniowym, realizowanym we współpracy z nauczycielami, rodzicami oraz uczniami. Zmiany te były również wspierane przez lokalny samorząd terytorialny.