Ptak S.A. ma ambitne plany budowy parku rozrywki w gminie Trzebiatów

Przedsiębiorstwo Ptak S.A. ma na celu realizację projektu parku rozrywki na terenie gminy Trzebiatów. Władze lokalne są zobowiązane do przeprowadzenia korekt w studium, co okazało się być wyzwaniem, znając skomplikowane naturę takich procesów. Pomimo to, inwestor nie wycofuje się ze swojego zaangażowania w te ambitne przedsięwzięcie.

Spodziewane miejsce powstania parku rozrywki to obszar położony obok Mrzeżyna, wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 109. Chociaż plotki o tych planach krążyły już od dłuższego czasu, to jednak stały się one bardziej aktualne w listopadzie poprzedniego roku. Wszystko to działo się w kontekście powstania parku rozrywki Hossoland w Brojcach, miejscowości oddalonej jedynie o kilkanaście kilometrów. To właśnie wtedy doszło do spotkania reprezentantów Ptak S.A. z przedstawicielami lokalnej samorządu Trzebiatowa. Mimo narastającej konkurencji, firma nadal jest zdeterminowana do realizacji inwestycji na terenach nadmorskich, pod warunkiem przeprowadzenia niezbędnych zmian w studium, które umożliwią podjęcie działań na wybranych działkach. Choć pierwotnie studium miało być gotowe do końca pierwszego kwartału bieżącego roku, prace nad nim jeszcze się nie zakończyły.

– Przeszliśmy przez trudne pertraktacje z Wodami Polskimi i Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska. Przygotowujemy się do kolejnej fazy rozmów, które mają na celu zbliżenie naszych stanowisk i ustalenie finalnego kształtu studium. Studium to ma otworzyć możliwość prowadzenia działalności w tym regionie, jednocześnie respektując wartości przyrodnicze strefy – komentuje Grzegorz Olejniczak, zastępca burmistrza Trzebiatowa.