Zamierzone rozszerzenie terytorium Kołobrzegu budzi kontrowersje

Podjęta została decyzja przez wójta gminy Kołobrzeg o uruchomieniu konsultacji społecznych. Te mają na celu zgromadzenie opinii mieszkańców na temat planowanego rozszerzenia granic administracyjnych miasta Kołobrzeg. Data rozpoczęcia konsultacji to 18 stycznia, natomiast zakończenie przewidywane jest na 25 lutego.

Zdjęcie z archiwum prezentuje budynek wiejskiej gminy Kołobrzeg zaopatrzony w dwa sprzeczne ze sobą plakaty. Jeden z nich, większy, zawieszony przez miasto, informuje o korzyściach płynących z planowanego poszerzenia granic Kołobrzegu. Drugi, mniejszy, umieszczony przez gminę, argumentuje, że warto pozostać na jej obszarze nie tylko podczas świąt. Fotografia została wykonana w lutym 2023 roku, kiedy to po raz pierwszy miasto Kołobrzeg podjęło próbę modyfikacji swoich granic.

Kołobrzeg po raz kolejny wszczyna proces mający na celu rozszerzenie swojego terytorium. Pragnie się przypomnieć, że to nie jest pierwsza próba miasta w tej kwestii. Wcześniej już raz złożono wniosek o zmianę granic do Rady Ministrów. Proces ten jednak wymagał pośrednictwa wojewody zachodniopomorskiego, który dokonał negatywnej oceny wniosku. W wyniku tego poszerzenie granic nie doszło do skutku.