Charzyno w gminie Siemyśl z nowym obiektem sportowym

Miejscowość Charzyno, położona pod Kołobrzegiem, stała się właścicielem nowego obiektu sportowego. Znajdująca się na terenie gminy hala sportowa jest owocem długo oczekiwanego projektu, na który mieszkańcy czekali przez 40 lat. Obiekt jest integralną częścią miejscowej szkoły podstawowej i oferuje pełnowymiarowe zaplecze do ćwiczeń gimnastycznych, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i sanitarną. Dzięki temu, lekcje wychowania fizycznego nie będą musiały być organizowane na korytarzach szkolnych.

Marek Dołkowski, pełniący funkcję wójta gminy Siemyśl, przyznaje, że bez finansowego wsparcia rządu taka inwestycja była dla małego Charzyna poza zasięgiem. Jednocześnie podkreślił, że hala sportowa to jedno z najważniejszych przedsięwzięć na terenie gminy, które było niecierpliwie oczekiwane przez kilka pokoleń mieszkańców.

Czesław Hoc, poseł na Sejm RP, wyraził swoje przekonanie, że ta inwestycja stanowi dowód na to, że rząd docenia potrzeby nie tylko dużych miast, ale zwraca także uwagę na małe gminy i wsie, takie jak Charzyno.