Nowa Lewica omawia aktualne projekty i plany budżetowe dla Kołobrzegu

We wtorkowe popołudnie odbyło się spotkanie prasowe Nowej Lewicy, w którym udział brali reprezentanci tej formacji politycznej z miejscowych organów samorządowych. Podczas konferencji poruszano tematy dotyczące procedur budżetowych, które obecnie są realizowane zarówno na poziomie miasta Kołobrzeg, jak i powiatu kołobrzeskiego.

Podczas spotkania skupiono się na finansowaniu różnych projektów miejskich i powiatowych. Obejmują one takie zagadnienia jak: budowa parkingu na ulicy Fredry, wdrożenie elektronicznego systemu dla Komunikacji Miejskiej, tworzenie promenady w Dzielnicy Zachodniej oraz projekt parkingu przy obszarze targowisk.

Inne tematy, które znalazły się na agendzie spotkania to: modernizacja ścieżek spacerowych na cmentarzu, możliwość powrotu do organizacji dni morza w mieście, plany aranżacji terenu wokół stawku w Parku Szarmacha oraz budowa nowego Wydziału Komunikacji przy ulicy Gryfitów.

Kolejne planowane inwestycje to przebudowa sieci dróg wiejskich, remont ulicy Starynowskiej, stworzenie przejścia na plażę wraz ze ścieżką rowerową przy ulicy Fredry, renowacja zielonych terenów w pobliżu DPS oraz stworzenie multimedialnej mapy turystycznej powiatu kołobrzeskiego.

Do tematów, które były omawiane podczas konferencji, należały także: plany zwiększenia kwoty dofinansowania na procedurę in vitro, zakup nowego sprzętu dla domu dziecka w Gościnie, budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Mazowieckiej i Artyleryjskiej, docieplenie budynku DPS w Gościnie czy kontynuacja programu wynajmu mieszkań.

Na spotkaniu poruszono również takie kwestie jak analiza możliwości rozbudowy miejscowego żłobka i przedszkola, realizacja projektu Kołobrzeskiego Centrum Wytchnieniowego, częściowe dofinansowanie półkolonii, wsparcie dla Komunikacji Miejskiej oraz rozwijanie portu i strefy ekonomicznej jako kluczowych czynników rozwoju miasta i powiatu.