Sejmik Zachodniopomorski zatwierdza kluczowe uchwały: Dotacje na program in-vitro, trasę rowerową i Ochotniczą Straż Pożarną

Podczas środowej sesji, radni sejmiku zachodniopomorskiego podjęli kilka decyzji dotyczących istotnych dla regionu inicjatyw. Do najważniejszych uchwał, które przeszły przez głosowanie, należą wsparcie szczecińskiego programu in vitro, przystąpienie do europejskiego projektu tworzenia trasy rowerowej „Berlin-Szczecin-Kołobrzeg” oraz udzielenie dotacji gminie Choszczno na stworzenie Regionalnego Centrum Szkoleniowego Ochotniczej Straży Pożarnej.

Jednym z decydujących działań było zatwierdzenie kolejnej rocznej tury finansowania dla szczecińskiego programu in vitro. W ramach tej uchwały, sejmik zobowiązał się do przekazania 140 tysięcy złotych na uzupełnienie funduszy przyznanych przez miasto Szczecin.

Radni również poparli realizację projektu połączenia rowerowego „Berlin-Szczecin-Kołobrzeg”. Projekt ten ma zostać w pełni uruchomiony do roku 2027 i zawiera elementy promujące rowerową turystykę. Całość przedsięwzięcia została oszacowana na 10 milionów złotych, z czego 8 milionów pochodzi z unijnego programu Interreg.

Dodatkowo, sejmik zatwierdził uchwałę przewidującą dotację w wysokości półtora miliona złotych dla gminy Choszczno. Środki te mają być przeznaczone na stworzenie Regionalnego Centrum Szkoleniowego Ochotniczej Straży Pożarnej, co ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców regionu.