Władze Kołobrzegu dążą do zmiany obowiązujących przepisów dotyczących opłat za parkowanie

Obecne prawo, które zakazuje pobierania opłat za stacjonowanie pojazdów w strefach płatnego parkowania podczas weekendów, jest przedmiotem kontrowersji dla władz Kołobrzegu. W związku z tym, pragną one wprowadzić zmiany do obecnych regulacji.

Ten specyficzny przepis wprowadza ograniczenia dla miast z populacją poniżej 100 tysięcy mieszkańców, a Kołobrzeg, z liczbą stałych mieszkańców nieznacznie przekraczającą 40 tysięcy, znajduje się w tej kategorii. To właśnie za pośrednictwem Związku Miast i Gmin Morskich miasto zabiega o zmianę tego przepisu, który uważa za niekorzystny dla budżetów mniejszych społeczności.

Związek Miast i Gmin Morskich wystąpił z wnioskiem do Ministerstwa Infrastruktury o umożliwienie pobierania opłat za parkowanie również w weekendy. Jak już wcześniej wspomniano, obecne przepisy pozwalają na to jedynie miastom z populacją powyżej 100 tysięcy mieszkańców.

Urząd Miasta Kołobrzeg od dłuższego czasu stara się o wprowadzenie tej zmiany. Powodów jest wiele, ale najistotniejszym jest fakt, że miasto traci potencjalne przychody z parkowania pojazdów w dni wolne od pracy. Gdyby opłaty były pobierane także w weekendy, zgromadzone fundusze mogłyby być przekierowane na renowacje dróg oraz budowę dodatkowych miejsc parkingowych. Dodatkowo, obecne regulacje prowadzą do sytuacji, gdzie rotacja pojazdów jest zbyt mała. Znalezienie dostępnego miejsca parkingowego podczas weekendów, szczególnie w dzielnicy uzdrowiskowej, często okazuje się prawdziwym wyzwaniem.