Zachęta do przekazywania 1,5% zwrotu podatku na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Mrzeżynie

Ochotnicza Straż Pożarna w Mrzeżynie zwraca się z prośbą do lokalnej społeczności o przekazanie 1,5% z zwrotu podatku na wsparcie ich działalności. Członkowie OSP zdają się na dobroczynność obywateli, aby móc realizować swoje cele i misję.

Strażacy z Mrzeżyna podkreślają, jak istotne są dla nich zebrane fundusze: „Te pieniądze mają dla nas ogromne znaczenie i z pewnością zostaną dobrze wykorzystane. Planujemy zakupić za nie indywidualny sprzęt ochronny dla każdego strażaka, takie jak kominiarki, rękawice pożarnicze i techniczne oraz obuwie ochronne. To właśnie ten typ wyposażenia najczęściej ulega zużyciu podczas interwencji, stąd jego stała wymiana jest niezbędna”, mówi Paweł Gołębiowski, prezes OSP w Mrzeżynie.

Gołębiowski wyraził również wdzięczność wobec tych, którzy regularnie wspierają jednostkę przez przekazanie części swojego zwrotu podatku: „Jesteśmy ogromnie wdzięczni za każde wsparcie. To dzięki niemu możemy lepiej służyć naszej społeczności”.

Dodatkowo, prezes jednostki zachęca do przekazania 1,5% zwrotu podatku na rzecz OSP: „Bardziej zaawansowany technicznie sprzęt zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców naszej gminy. Dlatego apelujemy o wsparcie naszej jednostki poprzez przekazanie nam 1,5% z Państwa zwrotu podatku”, podsumowuje Gołębiowski.